Certifikát ISO jsme opět obhájili

Naše společnost před nedávnem již podeváté obhájila certifikát systému kvality dle normy ISO 9001. Dozorový audit provedla akreditovaná certifikační společnost PRO-CERT a neshledala jakékoliv neshody, odchylky a zjištění. Auditní výrok zní: „Z výsledku auditu vyplývá, že systém, managementu kvality je udržován v souladu s ČSN EN ISO 9001:2009 na velmi dobré úrovni.“ 

Systém kvality tvoří ve společnosti Elanor základní organizační a procesní pilíř, který slouží všem zaměstnancům a spolupracovníkům. Pro naše zákazníky a partnery je tento certifikát důležitým předpokladem, že naše produkty a služby budou splňovat jejich očekávání.