Podzimní Zákaznické dny

Tradiční podzimní setkání uživatelů našeho systému pro řízení lidských zdrojů Elanor Global Java Edition (EGJE), tzv. Zákaznické dny, se uskutečnily pro české a slovenské klienty i letos koncem září.

Více než třicet uživatelů aplikace EGJE se sešlo 25. září na Slovensku v bratislavském Garni G Hotelu. Prezentovanými tématy byly novinky ve verzích e201705 a e201709, které se týkají například problematiky dovolené v den státního svátku, plánovaných legislativních změn a dalšího vývoje v oblasti výpočtu mezd.

V Konferenčním centru GreenPoint v Praze 10 jsme o den později přivítali přes sto hostů našeho workshopu. Na pořadu dne byly rovněž již výše zmíněné verze EGJE a především se hovořilo o oblastech Docházky a Cestovních příkazů. V této souvislosti se účastníci seznámili s dalšími změnami, které rozšiřují funkčnost Elanor HR portálu – jednoduchého uživatelského rozhraní naší aplikace, které plně sdílí jeho data a funkcionalitu. Dalšími tématy byla personalistika, mzdy a administrace a správa systému, rovněž z pohledu verzí e201705 a e201709 – rekapitulace toho, co je hotovo a na co se mohou uživatelé těšit. Velká pozornost ze strany publika byla věnována také prezentaci na dnes tolik diskutovanou problematiku GDPR, které se Elanor systematicky věnuje.

Na obou akcích byla i představena nová verze ESP (Elanor Service Portal), což je on-line komunikační prostředek, portál pro předávání informací mezi námi a klienty.

Další akce tohoto charakteru je plánována pro slovenské a české zákazníky na druhou polovinu ledna 2018, po vydání další verze našeho systému – e201801.

Zákaznický den pro české uživatele aplikace EGJE proběhl tradičně v Konferenčním centru GreenPoint v Praze.