V hlavní roli ESP

Elanor Service Portal (ESP), on-line komunikační prostředek pro výměnu informací mezi námi a zákazníky, byl hlavním tématem setkání uživatelů této služby.

Workshop se uskutečnil 10. října v Konferenčním centru GreenPoint v Praze 10 a zúčastnili se jej klienti, kterým poskytujeme mzdový outsourcing. Dopolední část byla věnována stěžejní oblasti externího zpracování mezd – mzdové problematice, po obědě přišla na řadu část Helpdesk. Účastníci si vyslechli novinky, návody a doporučení, jakým způsobem se zákaznickým portálem pracovat.

Další setkání je plánováno na leden 2018.