Vývojáři ESP rekapitulovali v Jincích

Hotel ERMI v Jincích u Příbrami byl ve dnech 19. a 20. října místem dalšího pravidelného setkání vývojového týmu našeho software ESP (Elanor Service Portal), zákaznického portálu pro komunikaci a řízení služeb mezi námi a klienty.

Kromě ryze technických témat, týkajících se dalšího vývoje ESP, přítomní vyhodnotili zpětnou vazbu uživatelů portálu. Zároveň provedli důkladnou analýzu požadavků ze strany zákazníků, které budou zohledněny v dalších verzích aplikace Elanor Service Portal.

Část setkání byla věnována, za přítomnosti zástupců managementu, směrům dalšího rozvoje systému v souladu se strategií Elanor.