Další série zimních Zákaznických dnů

Měsíc leden byl v Elanor opět, kromě jiného, ve znamení Zákaznických dnů, které postupně proběhly na Slovensku a v Čechách.

Ve středu 17. 1. se uskutečnilo setkání uživatelů produktu ESP (Elanor Service Portal), on-line komunikačního prostředku pro výměnu informací mezi námi a klienty, a to znovu v našem oblíbeném Konferenčním centru GreenPoint v Praze 10. Stěžejním tématem semináře byl proces mzdové závěrky, kdy portál ESP slouží jako průvodce všemi potřebnými kroky, a dále novinky a způsob práce s jeho další částí – Helpdesk.

V prostorech bratislavského Garni*G Hotelu jsme další středu 24. 1. přivítali slovenské uživatele našeho software pro řízení lidských zdrojů EGJE (Elanor Global Java Edition), abychom je seznámili s novinkami nové verze systému e201801. Hovořilo se o oblastech GDPR, Personalistiky, Mzdách, Ročním zúčtováním daně, ale také o „helpdeskové části“ zákaznického portálu ESP.

O den později, v podobném duchu, proběhlo setkání více než stovky českých uživatelů EGJE, opět v KC GreenPoint v Praze 10. K výše uvedeným tématům přibyla ještě Docházka, Administrace, Cestovní příkazy a Elektronické prohlášení daně. Prostor byl dán i novinkám v portálu ESP. Samostatná přednáška byla věnována problematice GDPR.