Outsourcing pro personální oblast

Pomůžeme vám se správou lidských zdrojů!

Lidské zdroje jsou jednoznačně oblastí, která je pro firmu klíčová. Administrativní pokrytí veškeré související agendy je poměrně obsáhlé a nesouvisí přímo s core businessem. Podobně jako u outsourcingu mezd jsme připraveni poskytnout našim zákazníkům podporu, součinnost a poradenství také v oblasti správy lidských zdrojů.

Co jsme schopni pro vás zajistit v HR oblasti:

 • Příprava pracovněprávních dokumentů (nástupy, výstupy, změny)
 • Podpisy pracovně-právních dokumentů se zaměstnanci
 • Vedení složek zaměstnanců
 • Sledování personálních lhůt (např. rodičovská dovolená)
 • Personální přehledy v dohodnutém formátu
 • Nastavení benefitů pro zaměstnance, pomoc s výběrem dodavatelů benefitů
 • Telefonické konzultace s kontaktní osobou i se zaměstnanci v českém a anglickém jazyce
 • Evidence BOZP ve všech kategoriích
 • Zajištění BOZP prostřednictvím subdodavatele
 • Evidence zákonem stanovené lékařské péče
 • Zajištění zákonem stanovené lékařské péče prostřednictvím subdodavatele
 • Evidence pracovních úrazů a s tím spojené poradenství
 • Příprava a zastupování zákazníka na jednání při kontrolách BOZP a lékařského auditu nebo jiným příslušným orgánem v souvislosti s HR agendou
 • Hlášení cizinců na Úřad práce