Změna sídla Elanor

Informujeme vás, že s účinností od 22. května 2018 došlo ke změně sídla naší společnosti. Nová adresa sídla Elanor: Jemnická 1138/1, Michle, 140 00 Praha 4. Ostatní skutečnosti zůstávají beze změn. Prosíme o uvádění této nové adresy na všech daňových dokladech.

Těšíme se na setkání s vámi v našich nových prostorech.