Pevnost Elanor

„Pevnost Elanor“ se jmenovala naše teambuildingová akce. S kolegyněmi a s kolegy celé skupiny Elanor – z Čech, Slovenska, Polska, Ruska, Maďarska a Srbska jsme se na dva dny potkali v krásném prostředí areálu Hotelu Zámku Valeč na Vysočině (18. – 19. května). Jejím cílem bylo vzájemně se více poznat a v týmech si v rámci připraveného outdoorového programu vyzkoušet svoji sílu, obratnost, zručnost, paměť a představivost. Což se, dle ohlasů účastníků, podařilo. K výborné atmosféře akce, která trvala celý den a večer, přispělo i pěkné počasí, které nám, na rozdíl od loňského teambuildingu, letos opravdu přálo.

Naším společným cílem v závěru odpoledního programu bylo otevřít uzamčenou truhlu s pokladem. Tím byl šek, který jsme věnovali občanskému sdružení Future Generation. Finanční dar poputuje na Slovensko ke dvanáctiletému nemocnému chlapečkovi a pokryje určitou část jeho rehabilitačních potřeb.