Partnerem konference „Setkání lídrů veřejné správy“

Dne 28. srpna 2018 se konala další ze série konferencí CEEC, tentokrát s podtitulem „Setkání lídrů veřejné správy 2018“. Jakožto generální partner těchto konferencí jsme na ní samozřejmě nechyběli. Setkání, na kterém diskutovali vrcholní představitelé naší vlády s předními odborníky na tuto problematiku, proběhlo na Ministerstvu pro místní rozvoj. Generální ředitel Elanor, Tomáš Grec komentoval v panelové diskuzi mimo jiné to, jak je důležité dbát na proškolování zaměstnanců veřejné sféry v oblasti nových digitálních technologií. Účelem této konference bylo také představení nejnovějšího průzkumu společnosti CEEC research, ze kterého vyplývá, že veřejná správa má sice aktuálně nadbytek zaměstnanců, současně se ovšem potýká s akutním nedostatkem kvalitních odborníků. Úřadům chybí zejména IT pracovníci a právníci, což má negativní dopady v oblasti veřejných zakázek a e-governmentu. Celou studii a více fotografií naleznete zde. Podívat se můžete také na záznam vysílaný Českou televizí (video)

CEEC Setkání lídrů veřejné správy 2018

CEEC Setkání lídrů veřejné správy 2018