„Žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně“

V Mikulově proběhla 4.-5. září konference e-government. Letos se tato akce uskutečnila již po desáté a nesla název „e-government 20:10 aneb žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně“. Pořadatelem události je tištěný a internetový magazín E-government, zabývající se elektronizací veřejné správy v České republice. Magazín v rámci konference udělil ocenění náměstku ministra vnitra Jaroslavu Strouhalovi nejen za zavedení a spuštění Portálu občana, ale také za prosazení legislativy potřebné k zákonu o tzv. e-občankách. Za Elanor se konference zúčastnily Aneta Růžičková a Jana Netolická z obchodní sekce.

e-government 2018 Mikulov