Změna v řízení Elanor spol. s r.o.

Společnost má nového majitele, který jmenoval novou členku představenstva ELANOR Europe SE a jednatelku Elanor spol. s r.o. 
Majitel společnosti Elanor spol. s r.o. se rozhodl ke dni 16.1.2019 neprodloužit spolupráci s panem Tomášem Grecem. Tomáš Grec není nadále oprávněn jednat za společnost. 
Vedením společnosti byl pověřen Petr Mach.