Elanor se stal členem Hospodářské komory České republiky

Na 90. zasedání konaném dne 28. května 2019 jsme byli přijati za člena Hospodářské komory České republiky. Tímto jsme se se stali součástí nejvýznamnějšího reprezentanta podnikatelské sféry, který sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 119 oborových asociacích. Více než 60 ze 100 největších firem je členem HK ČR. Hospodářská komora České republiky je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR a jejím posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.