Elanor Slovakia pomáhá studentům

Společnost Elanor Slovakia intenzivně spolupracuje s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, konkrétně s Fakultou hospodářské informatiky na výuce předmětu Zpracování mezd. V minulém roce se ředitelka outsourcingu SK, paní Edita Assadová, stala garantem závěrečné bakalářské práce na téma Návrh a porovnání systému interního a externího zpracování mezd, kterou vypracovala studentka Viktória Leváková. Tato práce byla oceněná cenou Děkana Fakulty hospodářské informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Chtěli bychom tímto velmi poděkovat za profesionální práci, kterou Edita Assadová na tomto projektu odvedla.

Edita Assadová, Viktória Leváková