Vážení klienti, v souvislosti s epidemií COVID-19 byla ve společnosti přijata opatření pro zajištění kontinuity provozu, spočívající mimo jiné ve významném zvýšení podílu činností zajišťovaných prostřednictvím vzdáleného přístupu a minimalizaci přístupu cizích osob do provozoven společnosti. Opatření jsou navržena tak, aby i přes omezení provozu měla minimálně dopad na úroveň poskytovaných služeb. Plný text prohlášení společnosti ke kontinutitě zajištění provozu naleznete zde Prohlaseni_Elanor_COVID-19.pdf 

Děkujeme za pochopení.

Vedení společnosti Elanor

 

 

Dear Clients, in relation to the COVID-19 epidemic the Company has taken measures to ensure business continuity, which included, among other things,  a significant increase in the share of activities performed through remote access and minimization of access of third parties to the company's premises. The measures are designed to have, despite limitations of the operation, a minimum impact on the level of services provided.

Statement_Elanor_COVID-19.pdf

Thank you for understanding.

Management of Elanor company

Zpět na archiv

Další články

www.elanor.cz
cs-cz