Emailová komunikace společnosti Elanor spol. s r.o. podléhá následujícím omezením, která se uplatňují ve vztahu k veškerým adresátům emailových zpráv, zasílaných společností Elanor spol. s r.o. z domény elanor.cz.

 1. Důvěrnost emailu
  Zprávy odesílané z domény elanor.cz jsou určeny pouze adresátovi/adresátům a informace v nich obsažené mají důvěrný charakter.
  Pokud se k Vám takováto zpráva dostala omylem, upozorňujeme, že její zveřejňování, rozšiřování nebo vytváření kopií této zprávy či jejích částí je nezákonné.
  Prosíme, abyste odesílatele upozornili na nesprávné doručení a zprávu vymazali.
 2. Nezávaznost emailové komunikace
  Jakákoli prohlášení či přísliby nebo nabídky obsažené v emailové zprávě nezakládají vznik jakéhokoli právního vztahu zavazujícího společnost Elanor spol. s r.o. Sdělení v emailové zprávě obsažená nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani akceptací takového návrhu.
  Závazky a dohody uzavírané společností Elanor spol. s r.o. prostřednictvím emailové komunikace musí být vždy potvrzeny statutárním zástupcem společnosti Elanor spol. s r.o., nebo osobou jejím statutárním zástupcem řádně a prokazatelně zmocněnou.
 3. Doručení a bezvirovost
  Při přenosu emailových zpráv nemůže společnost Elanor spol. s r.o. zaručit jejich včasné a bezchybné doručení ani absenci virů.
  Společnost Elanor spol. s r.o. proto nepřijímá odpovědnost za jakékoli nedostatky zapříčiněné datovým přenosem.

V případě jakýchkoli dotazů se, prosím, obraťte na info@elanor.cz.
Na jakékoli pozdější výhrady vůči postupu společnost Elanor spol. s r.o. v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami emailové komunikace nebude možno brát zřetel.