K zajištění ochrany osobních údajů a bezpečnosti informací jsme implementovali dokumentovaný systém řízení bezpečnosti informací dle požadavků normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 Systémy řízení bezpečnosti informací (ISMS).

Hlavním cílem naší Politiky systému řízení bezpečnosti informací je informovat zákazníky, zaměstnance a partnery společnosti i veřejnost o trvalém zájmu chránit všechna informační aktiva a aktiva využívaná na jejich zpracování vůči externím i interním hrozbám, jejich zneužití, prozrazení nebo zničení.