Neustále zvyšujeme kvalitu nabízených řešení a služeb. V roce 2009 jsme se stali nositeli certifikátu ISO 9001. Dodržujeme interní systém řízení jakosti, implementační metodiky a závazné interní předpisy. Ručíme za to, co děláme a politika kvality je významnou součástí naší firemní strategie.

Politika kvality

Kvalita našich produktů, oceněná spokojeným zákazníkem, který se k nám stále vrací, je základní hodnotou pro podnikání společnosti Elanor. Naše politika kvality se tím stává významnou součástí naší firemní strategie.

  1. Špičková kvalita je naší strategií úspěšného podnikání na globálním trhu. Dodávky našich projektů, systémů a služeb musí být plněny ve sjednané kvalitě, termínech a ceně, se zárukou dodržení příslušné legislativy, v bezpečném provedení a bez negativních dopadů na životní prostředí.
  2. Chceme být spolehlivým a vyhledávaným dodavatelem v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů (HR) a outsourcingových služeb v oblasti mzdových a HR agend.
  3. Měřítkem kvality našich produktů je vysoká a dlouhodobá spokojenost zákazníků. Pro její dosažení uplatňujeme trvalou snahu o dokonalost při všech činnostech.
  4. Za základ naší trvalé konkurenceschopnosti považujeme flexibilní organizaci založenou na odborné způsobilosti, odpovědnosti a kompetenci zaměstnanců na všech úrovních.
  5. Lidské zdroje pokládáme za nejvýznamnější faktor pro dosažení cílů v oblasti uspokojování potřeb a přání zákazníků. Spokojený zákazník = spokojený zaměstnanec a naopak.
  6. Stejné nároky, které klademe na naši společnost, vyžadujeme od svých dodavatelů, spolupracujících firem a obchodních partnerů. Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří splňují standardy Elanor.
  7. Za základ dlouhodobého a stabilního uspokojování potřeb trhu, zákazníků i všech partnerů považujeme propracovaný a funkční systém managementu společnosti.
  8. Investice soustřeďujeme do technologických infrastruktur, vzdělávání a pracovního prostředí s cílem dosáhnout všestranné odborné způsobilosti a zvýšení kvality našich procesů, systémů managementu i produktů a služeb.
  9. Naším cílem je trvalý růst výkonnosti podnikatelského procesu. Stavíme na neustálém zlepšování produktů, procesů a systému managementu.
  10. Naše vlastní změny, jako reakce na neustálý vývoj a měnící se potřeby globálního trhu, považujeme za základ dlouhodobě úspěšného podnikání.

Z výše uvedených důvodů jsme v roce 2009 zavedli certifikovaný systém managementu kvality dle normy ISO 9001 a současně jsme se zavázali k jeho neustálému zlepšování. Jsme pravidelně auditováni certifikačním orgánem i našimi zákazníky.