Komplexní řešení pro oblast HR!

sec 1 icon 1

Garance souladu s platnou legislativou

sec 1 icon 2

Konfigurace dle potřeb a požadavků klienta

sec 1 icon 3

Intuitivní ovládání

Software Elanor Global Java Edition - EGJE je unikátní a komplexní informační systém pro vedení mzdové, personální a docházkové agendy pro středně velké a velké společnosti z různých oborů a oblastí činnosti.

egje schema cz

Nabízíme

komplexnoxt

Dostupnost

Máte okamžitý přístup k informacím přes webový prohlížeč. Můžete se připojit kdykoliv prostřednictvím svého mobilního zařízení.

zabezpečení

Zabezpečení

Systém splňuje standard bezpečnosti informačních systémů. Je zaručeno maximální zabezpečení přístupu pomocí autentizace a autorizace uživatele.

podpora

Podpora

Zajišťujeme podporu prostřednictvím týmu zkušených pracovníků helpdesku. Software prochází pravidelnou aktualizací a veškeré legislativní změny ihned zanášíme do systému.

Naši odborníci jsou tu pro Vás

Ozvěte se nám

Obchodní oddělení     +420 774 375 936       poptavky_obchod@elanor.cz

Zákaznická podpora    +420 222 500 847       podpora@elanor.cz

Základní personalistika

Eviduje personální údaje v rozsahu české a slovenské legislativy. Zabezpečuje všechny běžné personální činnosti (nástup zaměstnance, změny údajů, rozbory, statistiky, a další) a eviduje všechny právní (pracovní) vztahy. Ze systému je možno generovat velké množství výstupů a sestav (seznamy zaměstnanců s parametrizovatelným tříděním, evidenční stavy, průměrné stavy, nástupy, výstupy a přeřazení zaměstnance apod.).

Mzdy a zúčtování

Základní součást EGJE, slouží pro výpočet a zúčtování mezd. Zahrnuje kompletní zpracování mezd od převzetí podkladů z docházkového systému až po vypracování výstupů pro vnitropodnikové rozbory, orgány státní správy a orgány zabezpečující veřejné služby. Jejím prostřednictvím se provádějí srážky ze mzdy, generují výplatní pásky, sestavy a statistiky, zpracovávají evidenční listy, přihlášky a odhlášení zaměstnanců ze zdravotního a sociálního pojištění. Tato agenda, stejně jako další oblasti, se průběžně aktualizuje a je vždy v souladu s legislativou ČR a SR.

Docházka

Kompletně řeší oblast docházky – vede a eviduje docházku v denní nebo měsíční formě, plánuje rozpisy směn, provádí legislativní kontrolu, vyhodnocuje odchylky od standardní pracovní doby, vyhodnocuje příspěvek na stravu, generuje podklady pro mzdy. Přístup do systému je možný prostřednictvím standardní aplikace (Java klient) nebo webové nadstavby (webový klient). Je možné napojení na různé systémy pro řízení přístupů a sběr docházkových dat.

Cestovní příkazy

Cestovní příkazy zabezpečují proces oběhu cestovního příkazu pomocí workflow od žádosti o pracovní cestu až po její vyúčtování. Dále dodává podklady pro placení silniční daně, umožňuje export cestovních náhrad do mezd, odesílání cestovních náhrad přímo na bankovní účet zaměstnance, přípravu dat pro účetnictví.

Benefity, lékařské prohlídky, BOZP, controlling a reporting

Zaměřuje se na benefity, pracovní pomůcky, hodnocení zaměstnanců za plnění pracovních úkolů, lékařské prohlídky, BOZP, controlling a související reporting.

Vzdělávání, způsobilosti a kompetence

Obsahuje soubor všech požadavků na vzdělávací aktivity, které se v organizaci vyskytují. Cílem je vyrovnaná bilance nabídky a poptávky, která se promítá v dostatečně obsáhlém katalogu akcí a kurzů s možností workflow pro přihlašování a správu vzdělávacích akcí.

Systematizace, administrace

Administrace řeší nastavení a správu uživatelů včetně jejich přístupových práv k jednotlivým částem aplikace. Identifikuje uživatele, který provedl v databázi změny nebo spustil určité procesy.

Systematizace definuje, nastavuje a spravuje strukturu organizace, pracovních míst, funkcí, kategorií a celou řadu volitelných dalších zákaznických struktur. Generuje organogramy a reporty.

www.elanor.cz
cs-cz