Elanor Global Java Edition – Komplexní řešení pro oblast HR!


Software Elanor Global Java Edition – EGJE představuje nástroj pro řízení lidských zdrojů – informační systém komplexně řešící mzdovou, personální a docházkovou agendu pro firmy v soukromém sektoru i pro státní instituce s desítkami, ale i mnoha tisíci zaměstnanci. Je pravidelně legislativně aktualizován a otevřený pro další rozvoj a konfiguraci dle individuálních potřeb zákazníka.

Jaké jsou jednotlivé oblasti EGJE a co umožňují?

Mzdová oblast

Základní součást EGJE, slouží pro výpočet a zúčtování mezd. Zahrnuje kompletní zpracování mezd od převzetí podkladů z docházkového systému až po vypracování výstupů pro vnitropodnikové rozbory, orgány státní správy a orgány zabezpečující veřejné služby.
Jejím prostřednictvím se provádějí srážky ze mzdy, generují výplatní pásky, sestavy a statistiky, zpracovávají evidenční listy, přihlášky a odhlášení zaměstnanců ze zdravotního a sociálního pojištění.
Tato agenda, stejně jako další oblasti, se průběžně aktualizuje a je vždy v souladu s legislativou ČR a SR.

Základní personalistika

Eviduje personální údaje v rozsahu české legislativy. Zabezpečuje všechny běžné personální činnosti (nástup zaměstnance, změny údajů, rozbory, statistiky, a další) a eviduje všechny právní (pracovní) vztahy.
Ze systému je možno generovat velké množství výstupů a sestav (velké množství seznamů zaměstnanců s parametrizovaným tříděním, evidenční stavy, průměrné stavy, nástupy, výstupy a přeřazení zaměstnance apod.).

Docházka

Kompletně řeší oblast docházky – vede a eviduje docházku v denní nebo měsíční formě, plánuje rozpisy směn, provádí legislativní kontrolu, vyhodnocuje odchylky od standardní pracovní doby, vyhodnocuje příspěvek na stravu, generuje podklady pro mzdy.
Přístup do systému možný prostřednictvím standardní aplikace (Java klient) nebo webové nadstavby (webový klient).
Je možné napojení na různé systémy pro řízení přístupů – tzv. docházkové snímače.

Cestovní příkazy

Zabezpečuje proces oběhu cestovního příkazu pomocí workflow od žádosti o pracovní cestu až po její vyúčtování. Dále dodává podklady pro placení silniční daně, umožňuje export cestovních náhrad do mezd, odesílání cestovních náhrad přímo na bankovní účet zaměstnance, přípravu dat pro účetnictví.

Vzdělávání

Obsahuje soubor všech požadavků na vzdělávací aktivity, které se v organizaci vyskytují. Cílem je vyrovnaná bilance nabídky a poptávky, která se promítá v dostatečně obsáhlém katalogu akcí a kurzů s možností workflow pro přihlašování a správu vzdělávacích akcí.

Uchazeči o zaměstnání

Eviduje data o uchazečích o zaměstnání. Obsahuje nástroj pro výběr nových zaměstnanců a reporting. Umožňuje přizpůsobit se konkrétním požadavkům zákazníka včetně případné integrace se systémy třetích stran.

Ostatní personální činnosti

Zaměřuje se na benefity, pracovní pomůcky, hodnocení zaměstnanců za plnění pracovních úkolů, lékařské prohlídky, BOZP, controlling a související reporting.

Administrace

Řeší nastavení a správu uživatelů včetně jejich přístupových práv k jednotlivým částem aplikace. Identifikuje uživatele, který provedl v databázi změny nebo spustil určité procesy.

Systemizace

Definuje, nastavuje a spravuje strukturu organizace, pracovních míst, funkcí, kategorií a celou řadu volitelných dalších zákaznických struktur. Generuje organogramy a reporty.