Personální data máte stále pod kontrolou!

Elanor HR portál pro zaměstnance a manažery

Potřebujete zkontrolovat na svém tabletu personální údaje svého podřízeného? Chcete si v klidu domova prohlédnout svůj výplatní lístek? K tomu slouží Elanor HR portál, jednoduché uživatelské rozhraní systému EGJE, plně sdílející jeho data a funkcionalitu jako jeho integrální součást. Jde o webový portál určený zaměstnancům a manažerům, jehož ovládání je intuitivní bez nutnosti znalosti systému EGJE.

Vstoupit do něho můžete vzdáleně kdykoli a odkudkoli a podívat se na následující údaje:

  • náhled personálních dat a dat podřízených,
  • žádosti a schvalování nepřítomností či přítomností,
  • žádosti a schvalování účasti na vzdělávacích akcích,
  • žádosti o změny personálních dat,
  • náhled na výplatní lístek zaměstnance/podřízených (kde je vhodné).

 

Přístup do systému je samozřejmě maximálně zabezpečený. Nastavení přístupových práv je sdíleno se standardní aplikací EGJE a v její administrační části rovněž spravováno.