Nástroj pro komunikaci a řízení služeb!

Elanor Service Portal

ESP je on-line komunikační prostředek mezi námi a klienty, který nahradil zastaralý způsob zadávání požadavků prostřednictvím e-mailu. Tento portál plní funkci helpdesku, je podporou pro naše zákazníky. Zároveň, především v rámci služeb mzdového outsourcingu, ESP slouží ke vzájemnému předávání dat a je průvodcem celého procesu zpracování mezd. Systém naši klienti využívají již od fáze implementace, zajišťuje tedy zákazníkům jednotné komunikační prostředí od samého začátku spolupráce.

Výhody webového portálu ESP pro komunikaci klient – poskytovatel:

 • Dostupnost odkudkoli, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • Vysoká míra zabezpečení
 • Přehlednost, náhled do historie – požadavky a dotazy se zadávají prostřednictvím tiketů, veškerá komunikace k jednotlivým tiketům je řazena chronologicky
 • Uživatelská přívětivost – možnost filtrovat, vyhledávat a exportovat tikety
 • Možnost náhledů za celou společnost nebo koncern
 • Zobrazení SLA parametrů u každého tiketu (dle smluvního ujednání)
 • Možnost customizovaného reportingu
 • Jednotnost, komplexnost – přes ESP probíhá zabezpečená distribuce nových verzí našich produktů
 • ESP zajišťuje nejen podporu (helpdesk) a předávání dat, ale je rovněž prostředkem k objednání školení a konzultací

Výhody ESP pro zákazníky, kteří využívají outsourcing:

 • Předání, přijetí dat a výstupů probíhá v jednotném prostředí
 • Jednoduché krokové workflow zajistí dodržení správného postupu a plynulé předání dat