Zbavíme vás starostí s výpočtem mezd!

Outsourcing mezd

Jsme připraveni kompletně převzít vedení vašeho mzdového účetnictví. Ušetříte náklady a budete mít jistotu včasného, kvalitního a bezchybného zpracování mezd. Umíme je spočítat například pro 20, ale i 6 000 pracovníků. Celý proces začíná sběrem potřebných dat a končí rozesláním elektronických výplatních pásek a penězi na účtech zaměstnanců. Nemusíte se starat téměř o nic.

 

Proč mzdový outsourcing právě s námi?

 • Zkušenost – mzdy našim zákazníkům počítáme již od roku 2000. Následně jsme začali zpracovávat mzdy i v dalších zemích střední a východní Evropy.
 • Odborná kapacita – máme silné zázemí odborných pracovníků, kteří se starají o včasné a bezchybné zpracování mezd našich klientů. Nemusíte řešit zastupitelnost mzdové účetní.
 • Vlastní systém – vyvinuli jsme vlastní personální a mzdový software otevřený pro další rozšiřování a aktualizace. Se svými zákazníky komunikujeme prostřednictvím vlastního zákaznického portálu.
 • Technologické know-how – náš systém dokážeme propojit s dalšími typy software. Spolupracujeme s dodavateli docházkových systémů, díky tomu jsme v poskytování mzdového outsourcingu rychlejší a efektivnější.
 • Aktuální legislativa – neustále sledujeme změny v legislativě a promítáme je do našeho systému.
 • Síť poboček – díky spolupráci s českými i evropskými pobočkami dokážeme spočítat mzdy zaměstnancům různých daňových příslušností.
 • Kontrola – máte možnost on-line přístupu do personální agendy a sledování zpracovávaných dat.
 • Úspora – uspoříte čas i náklady na provoz mzdového oddělení.
 • Zodpovědnost – starost o hardware a software je na nás. Převezmeme zodpovědnost za výstupy a komunikaci se státními organizacemi a bankami.

Co v rámci mzdového outsourcingu nabízíme?

 • Mzdovou evidenci a správu mzdových dat – provádíme správu a vedení základních mzdových dat u zaměstnanců, vkládáme další variabilní data do systému, evidujeme hlášené nepřítomnosti a další záznamy potřebné pro výpočet mezd, připravujeme mzdové dokumenty pro zaměstnance dle místní legislativy.
 • Konzultace a poradenství – se zákazníkem komunikujeme na téma mzdové problematiky prostřednictvím vlastního portálového řešení ESP nebo pro podporu využíváme jiné dohodnuté rozhraní. Pomáháme při externích auditech a kontrolách ze strany místních úřadů a poskytujeme základní informace o mzdové legislativě.
 • Výpočet a zpracování mezd – kontrolujeme a připravujeme mzdová data včetně jejich zálohy. Provádíme mzdovou uzávěrku a výpočet mezd. Zpracováváme zákonné mzdové roční, kvartální a měsíční výstupy.
 • Služby navazující na zpracování mezd – zpracováváme výstupy pro účetnictví. Generujeme a distribuujeme výplatní lístky v elektronickém formátu PDF, který je zabezpečen heslem. Poskytujeme mzdové výstupy a výkazy v souladu s místní legislativou.
 • Komunikaci se třetími stranami – vytváříme výstupy pro provádění povinných plateb. Vaším jménem zajišťujeme a podáváme povinná hlášení statutárním orgánům, kterým zároveň poskytujeme i zpětnou vazbu na jejich dotazy. Komunikujeme i se třetími stranami soukromé sféry jakou jsou penzijní fondy či životní pojišťovny.
 • Správu a údržbu mzdové aplikace – udržujeme nastavení aplikace v souladu s místní legislativou.

ESP – pomocník a průvodce na cestě zpracování mezd

Komunikace a výměna informací se zákazníkem probíhá primárně prostřednictvím vlastního portálového řešení Elanor Service Portal – ESP.  Slouží jako prostředek pro poskytování služeb našim klientům a pro vzájemnou komunikaci a předávání potřebných dat. V případě mzdového outsourcingu je i průvodcem celého procesu zpracování mezd.

Výhodná kombinace dvou našich služeb

Doporučujeme kombinovat mzdový outsourcing s pronájmem aplikace – ASP. Pronajmete si pouze funkcionalitu systému a vzdáleně do něj kdykoli a odkudkoli vstupujete. Data, která pro vás zpracováváme, můžete tímto způsobem sledovat dle přidělených rolí a mít neustále pod kontrolou.