Pomůžeme vám se správou lidských zdrojů!

Outsourcing pro personální oblast

Lidské zdroje jsou jednoznačně oblastí, která je pro firmu klíčová. Administrativní pokrytí veškeré související agendy je poměrně obsáhlé a nesouvisí přímo s core businessem. Obzvláště v době výkyvu v počtu zaměstnanců, expanze či navyšování počtu zaměstnanců se může stát intenzivně zatěžující a těžko zvládnutelné. Podobně jako u outsourcingu mezd jsme připraveni poskytnout našim zákazníkům podporu, součinnost a poradenství také v oblasti správy lidských zdrojů.

Jsme připraveni převzít HR administrativu. Ušetříte náklady a budete mít jistotu včasného, kvalitního a bezchybného zpracování povinné legislativní personální administrativy, mezi které mimo jiné patří bezpečnost práce a pracovnělékařské služby.

Současně s tím dokážeme převzít komunikaci se zaměstnanci a přípravu pracovněprávních dokumentů jakou jsou např. pracovní smlouvy.

Proč personální outsourcing právě s námi?

 • Všechna data na jednom místě – elektronické záznamy týkající se personalistiky a mezd svých zaměstnanců máte na jednom místě.
 • Odborná kapacita  máme zázemí odborných pracovníků, kteří se starají o včasné a bezchybné zpracování dokumentů a procesů. Nemusíte řešit zastupitelnost personalisty.
 • Vlastní systémy – vyvinuli jsme vlastní personální a mzdový software otevřený pro další rozšiřování a aktualizace. Se svými zákazníky komunikujeme prostřednictvím vlastního zákaznického portálu.
 • Aktuální legislativa – neustále sledujeme změny v legislativě a promítáme je do našeho systému.
 • Kontrola nad daty – všechna data spojená se zpracovávanou personální agendou je možné sledovat on‑line.
 • Spolupráce s třetími stranami – díky spolupráci s dalšími dodavateli můžeme zajistit služby týkající se prevence, bezpečnosti, ochrany zdraví a vzdělávání vašich zaměstnanců.

Co jsme schopni pro Vás zajistit v oblasti personálního outsourcingu:

 • Příprava pracovněprávních dokumentů (nástupy, výstupy, změny)
 • Podpisy pracovněprávních dokumentů se zaměstnanci
 • Vedení složek zaměstnanců
 • Sledování personálních lhůt (např. rodičovská dovolená)
 • Personální přehledy v dohodnutém formátu
 • Evidence benefitů pro zaměstnance, pomoc s výběrem dodavatelů benefitů
 • Telefonické konzultace s kontaktní osobou i se zaměstnanci v českém a anglickém jazyce
 • Evidence BOZP ve všech kategoriích
 • Zajištění BOZP prostřednictvím subdodavatele
 • Evidence zákonem stanovené lékařské péče
 • Zajištění zákonem stanovené lékařské péče prostřednictvím subdodavatele
 • Evidence pracovních úrazů a s tím spojené poradenství
 • Příprava a zastupování zákazníka na jednání při kontrolách BOZP a lékařského auditu nebo jiným příslušným orgánem v souvislosti s HR agendou
 • Hlášení cizinců na Úřad práce